Phồn Hoa Tự Cẩm - The Outsider (2023)

Tên phim
Phồn Hoa Tự Cẩm
Tiếng anh
The Outsider
Quốc gia
Chất lượng
Trạng thái
Phát hành
2023

Giới thiệu phim

Nhược Cẩm trong lòng đột nhiên mát lạnh, trúng kế rồi, Hoàn Nhan Lượng sao lại không biết nàng sẽ xuất thành đây? Bây giờ người có thể bảo vệ mọi người chỉ có nàng thôi.Ấn đường nhăn lại, Nhược Cẩm nghiêm túc nhìn mẹ nuôi: “Mẹ nuôi mau gọi đám gia tướng cùng nha hoàn dậy, chúng ta cần đánh một trận ác liệt rồi”. Nắm chặt tay Như Lăng, Nhược Cẩm rưng rưng nghiêm mặt nói: “Lần này phải nghe lời a tỷ, không được làm bậy nữa”.


Tắt Quảng Cáo[x]